FAQ about Jeff Milton

Jeff Milton photo

Country, Aliases, Boob Job, Bra Size, Body Measurements, Social Links, etc.

Where is Jeff Milton from?

Jeff Milton from Ukraine.

Does Jeff Milton have other names or aliases?

Yes, Jeff Milton is also known as Xenia Sergeevna Semiokhina, Aksinia Semiohina, Ksenia Barinova, Ksenia, Keira, Kira, Amanda Moore.

Did Jeff Milton get a boob job?

No. Jeff Milton have natural boobs.

Does Jeff Milton have natural breasts or implants?

Jeff Milton doesn’t have implants. She has natural breasts.

What is Jeff Milton's boob size?

Jeff Milton’s boob size is 33B.

What is Jeff Milton's chest size?

Jeff Milton’s chest is 33in (83cm).

What color are Jeff Milton's eyes?

Jeff Milton’s eyes are hazel.

What color is Jeff Milton's hair?

Jeff Milton’s hair is brown.

How tall is Jeff Milton?

Jeff Milton is 5ft 2in (160cm) tall.

What does Jeff Milton weigh?

Jeff Milton weighs 94lbs (43kg).

What is Jeff Milton's waist size?

Jeff Milton’s waist is 24in (60cm).

What is Jeff Milton's hip size?

Jeff Milton’s hip is 33in (83cm).

What are Jeff Milton's body measurements?

Jeff Milton’s body measurements are 33-24-33in (83-60-83cm).

Does Jeff Milton have tattoos?

No Tattoos.

Does Jeff Milton have piercings?

No Piercings.

What ethnicity is Jeff Milton?

Jeff Milton is Caucasian.

Does Jeff Milton have Instagram?

Yes. Jeff Milton’s Instagram is @jeffmiltonofficial.

Leave a comment

Your email address will not be published.